Wedstrijdturnen heren

Wedstrijdturnen Heren

De Herenselectie is een groep jongens waarbij het niveau hoger is dan gemiddeld. Het is de bedoeling dat zij mee gaan doen aan wedstrijden (gemiddeld 5 per seizoen). Om dit te kunnen doen zullen zij specifieker gaan trainen op de verschillende toestellen die er voor het herenturnen zijn, ook wordt er meer aandacht besteed aan kracht, lenigheid, houding en conditie. Ook doen wij 2 keer per jaar een proefperiode, aan deze periode zullen kinderen deelnemen van de recreatie die eventueel goed genoeg zijn voor de selectie. De proefperiode zal 6 weken duren, na 6 weken besluiten de trainers wie er wel of niet door gaan naar de selectie.

Wat verwachten wij van de jongens:

- Inzet van de jongens
- Deelname aan de wedstrijden van CGV Die Haghe
- Deelname aan regionale en landelijke wedstrijden
- Deelname aan de aangegeven selectie uren

Indeling niveau

Die Haghe traint met de selectieturners vanaf 6 jaar. Zij komen uit in de 3e en de 4e divisie. De trainer bepaalt aan de hand van de vorderingen van de turner, welk niveau en divisie er wordt gekozen voor de wedstrijden.

De indeling in leeftijdscategorieën staat vast:

Benjamin (6-7 jaar) kan uitsluitend aan de wedstrijden van de eredivisie meedoen
Instap (8-9 jaar)
Pupil (10-11 jaar)
Jeugd (12-13 jaar)
Junior I (14-15 jaar)
Junior II (16-17 jaar)
Senior (18 jaar en ouder)

De divisie is gerelateerd aan de leeftijd, per seizoen kan dit verschillen, als je instap niveau 11 bent turn je in de 3e divisie. Als je het jaar daarna naar jeugd gaat, word het 4e divisie. Wij streven ernaar om iedereen binnen de 4e divisie te houden. Bij keuze oefenstof willen wij iedereen binnen de 3e of 4e divisie houden, omdat de lat daar erg hoog ligt. Bovendien is de overstap van voorgeschreven oefenstof naar keuze oefenstof groot.

STHW

Indien de turner in hogere divisies mee kan turnen, mag hij door naar de Stichting Topturnen Haaglanden en Westland (STHW) onder leiding van Danny van Boxtel. Danny traint op zeer hoog niveau, en laat alleen jongens tot 9 jaar toe, aangezien ze daarna al te oud zijn om voor de hoogste divisie te trainen. Na een aantal proeflessen zal Danny beoordelen of de turner voldoende potentie heeft om door te gaan. STHW heeft haar eigen regels inzake de contributie.

Meer informatie vindt u op de website: http://www.topturnenhw.nl/