Geschiedenis

Die Haghe bestaat 85 jaar!

Op deze pagina lees je een overzicht van de geschiedenis van deze mooie vereniging.

Oprichting

De Christelijke Gymnastiek Vereniging Die Haghe is opgericht op 8 april 1926 door een drietal enthousiastelingen te weten de heren Beeftink, de Kramer en van der Giessen. Deze heren hadden voor ogen een gymnastiek-vereniging in het leven te roepen die: "het Christelijke beginsel hoog draagt op het terrein der Lichamelijke Opvoeding" aldus schreef de eerste secretaresse mevrouw C.Peppinck in het 1e jaarverslag d.d. 30-03-1928. Na een zeer moeizame start kwam de vereniging langzaam op gang. Er waren afdelingen gestart in en nabij het centrum van Den Haag te weten in een school op de Prinsengracht, de Groen van Prinstererschool in de van der Spiegelstraat en de Bavinckschool in de Acaciastraat. De vereniging telde ruim 300 leden. De statuten kregen koninklijke goedkeuring op 8-10-1929. Die Haghe groeide gestaag. In 1934 komt het eerste clubblad uit; Die Haghe Nieuws is sindsdien niet meer weg te denken.

 

Drumband

De vereniging gaat ook de straat op met haar leden en doet mee aan verenigingsmarsen. Voor een marswedstrijd werd regelmatig geoefend- netjes in het gelid en in de pas marcheren. De kleding uniform en piekfijn in orde. Die Haghe nam vaak deel met vele tientallen leden. Regelmatig werden er prijzen gewonnen. Er ontstaat behoefte aan een eigen muziekcorps en in 1936 wordt een nieuwe afdeling opgericht: "De drumband Die Haghe". Deze afdeling vormde jarenlang een heel belangrijk onderdeel van de vereniging. Door gewijzigde subsidieregeling gaat deze afdeling in 1983 als zelfstandige vereniging "Jachthoornkorps Die Haghe" verder. De hechte onderlinge band was en is kenmerkend en veel oud band-leden hebben in het voorjaar de reünie bezocht.

Stop en doorstart

Tijdens de oorlog worden in 1942 alle aktiviteiten noodgedwongen gestaakt, maar in 1946 wordt de draad weer opgepakt. In de naoorlogse periode verlegt Die Haghe haar werkterrein van het centrum van Den Haag naar Zuid-Westelijke richting. Er worden nieuwe afdelingen gestart in de Hilversumsestraat, Vlierboomstraat, Cederstraat, Mient. De groei van de vereniging is in de vijftiger jaren explosief te noemen. In 1956 bereikt zij een top met 1500 leden. Men vindt de vereniging te groot worden, er wordt - heftig - gediscussieerd over een splitsing. In dat jaar gaat een deel van de vereniging onder de naam "Excelsior" met 300 leden apart verder. Dit zijn alle afdelingen van de "Groen-school" in de van der Spiegelstraat. Vanaf dat moment is de groei er zo'n beetje uit. In 1960 wordt in de nieuwbouwwijk Bouwlust een afdeling gestart in de Anemaschool aan de Eindstede. Dit groeide uit in de 60-tiger jaren tot de belangrijkste lokatie van Die Haghe. Er wordt hier 6 dagen per week les gegeven, van maandagavond tot en met zaterdagochtend. Gedurende de laatste twee decennia is dit zwaartepunt geleidelijk teruggekeerd naar oude lokaties als Vlierboomstraat en Cederstraat.

Uitvoeringen

In de loop der jaren heeft Die Haghe vele uitvoeringen gegeven. De eerste grote uitvoering vond plaats in de grote zaal van de legendarische "De Dierentuin" in 1936. Dit prachtige gebouw moest helaas wijken voor de onbeschaamde vernieuwingsdrang van de gemeente Den Haag. Tijdens het 25 jarig jubileum werd met 1000 leden 2 maal het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen afgehuurd. In dit roemruchte (in 1963 afgebrande) gebouw volgden meerdere uitvoeringen. In 1966 en 1976 vonden uitvoeringen plaats in complex Houtrust. Ook dit gebouw is inmiddels gesloopt. In 1986 werd in het Nederlands Congresgebouw een spectaculaire uitvoering gegeven. De eerste uitvoering die op de video werd vastgelegd. 10 jaar later werd voor de uitvoering gekozen voor de voordelen van een sporthal; dit werd Overbosch. Hier werd ook op 24 april het 75 jarig jubileum met een uitvoering gevierd. U weet nog wel: "De jubileum-show".

Bestuur en commissies

Voor het goed laten functioneren van een vereniging zijn veel mensen nodig met inzicht, inzet en inspiratie. Die Haghe had en heeft dergelijke personen onder haar gelederen. Er waren en zijn T.C.-ers die 10, 20, 30 jaar en langer les (hebben ge) geven. Deze kern van de leiding vormt de spil van de vereniging. Ook bestuurlijk gezien is er sprake van een constante factor. Gedurende haar 75 jarig bestaan kende Die Haghe slechts 8 voorzitters, om maar een functie te noemen. Ook nu mag de vereniging zich verheugen in een voltallig en enthousiast bestuur. Een andere belangrijke commissie is de Activiteiten Commissie. Deze werd in 1967 in het leven geroepen als het Jeugdbestuur. Na meerdere ups en downs is deze commissie nu een heel waardevol element van de vereniging. Zij staat voor nevenaktiviteiten die moeiteloos 200 kinderen op de been brengt.

De Die Haghe kleuren

Als Haagsche vereniging met zo'n puur Haagsche naam zijn de verenigingskleuren groen/geel niet zo verrassend. Wat wel bijzonder is, is het verenigings-vignet. Dit logo valt al 75 jaar op door haar - ogenschijnlijke - eenvoud. Echter de manier waarop de letters D en H zijn vormgegeven en samengevoegd vormt een uitgebalanceerd geheel dat nog versterkt wordt door de diagonale vlakverdeling van het geel en groen. De kleur geel is hierbij boven de diagonaal. In de huidige turnpakjes zijn deze kleuren heel fraai verwerkt. Een outfit waarmee je voor de dag kunt komen.

Een anekdote ...

... die aansluit bij het voorgaande. In 1960 werd door enkele aktieve medewerkers het plan opgevat om een nieuw verenigingsvaandel aan te schaffen. Het "oude" vaandel voldeed blijkbaar niet meer. (Deze is echter nog steeds intact en zeker toonbaar). Men liet een prachtig zijden vaandel maken, aan beide kanten met de hand geborduurd en natuurlijk in de verenigingskleuren. Dit was echt specialisten werk en zou nu praktisch onbetaalbaar zijn. Tijdens de uitvoering van het 45 jarig jubileum in het Gebouw van K&W werd het nieuwe vaandel feestelijk overhandigd aan het bestuur. Toen bleek dat er bij het vervaardigen van dit vaandel een fout was gemaakt. Wat was het geval; het gele vlak van het vaandel zat aan de onderkant van de diagonaal. Het scheen dat slechts een enkeling deze vergissing in de gaten had. En eerlijk gezegd, het vaandel is er niet minder om. Maar let er maar eens op als het vaandel bij wedstrijden de sporthal wordt ingedragen.

De locaties

Die Haghe heeft altijd de ontwikkeling van bevolkingsopbouw in Den Haag gevolgd. Nieuwe wijken, met jonge, kinderrijke gezinnen, waren de plekken waar Die Haghe haar afdelingen had. Bij de oprichting aan de Prinsengracht en in de Van der Spiegelstraat, vanaf de 50-er jaren was het nieuw te ontsluiten Den Haag ZuidWest de centrale plaats voor Die Haghe. De afdelingen in de Anemaschool aan de Eindstede is voor veel leden en kader dé plek geweest waar lessen en andere activiteiten zich afspeelden. De samenstelling van deze wijk veranderde zodanig dat er onvoldoende leden overbleven om een afdeling in stand te houden. In 2001 is de gymzaal van de Anemaschool afgestoten als Die Haghe-zaal. Nog even is er in de Nutsschool een paar straten verderop namens Die Haghe gegymd, maar daarna was het voorbij in ZuidWest.

Momenteel speelt het Die Haghe-leven zich met name af in de Bomen- en Vruchtenbuurt. De nieuwe turnhal aan de Groen van Prinstererlaan vormt het centrum van de selectietrainingen.

Zomerkamp

Het is net of we er altijd al aan hebben meegedaan: het Zomerkamp in Beekbergen. De eerste keren dat er kinderen en leiding van Die Haghe mee ging, was het Zomerkamp nog een activiteit van de ‘concurrerende’ KNGB. Na toestemming van het bestuur is in de jaren ’90 een bescheiden groepje leden van onze club voor het eerst in Beekbergen op kamp gegaan. Bestuursleden (die uiteraard kwamen checken of het wel in orde was bij die ‘neutralen’) en leiding kwamen met enthousiaste verhalen terug en sindsdien is het Zomerkamp niet meer weg te denken. Na de fusie van beide bonden is het nu gelukkig ook ‘ons eigen Zomerkamp’.

Professionalisering

Hoewel Die Haghe gerund wordt door vrijwilligers is er altijd gestreefd om de club op een professionele manier te besturen. De groei van de club gaf aanleiding tot een wijziging van de organisatiestructuur, waarin de verschillende doelgroepen en afdelingen door hun eigen ‘sturende’ commissies worden geleid. Een heldere lijn tussen recreatie- en wedstrijdturnen is binnen de nieuwe structuur duidelijk herkenbaar. De snel groeiende dans- en springafdelingen hebben hierin ook hun eigen plaats gekregen.

De toename van het aantal lessen maakte het nodig om de aanwas van technische leiding uit de eigen club vereniging te stimuleren; afhankelijk zijn van leiding van buitenaf was niet meer afdoende. Inmiddels nadert het kaderbeleid haar volledige vorm; opleiding begint binnen de club voor aspirant assistenten, Die Haghe faciliteert de vervolgopleidingen bij de KNGU, (nieuwe) lesgevers worden intensief begeleid  en er wordt met alle leiding periodiek gesprekken gevoerd durende hun tijd bij Die Haghe. Door deze stevige bestuurlijke en organisatorische basis was het geen probleem dat de club een jaartje zonder voorzitter werd bestuurd.

Mee met de tijd…

Hoewel Die Haghe in de basis een gymnastiekvereniging blijft, gaat zij uiteraard met de tijd mee. Zo is het ‘oude’ papieren Die Haghe Nieuws vervangen door moderne media; allereerst neemt de website een prominente plaats in bij de informatieverspreiding, daarnaast kunnen alle leden zich abonneren op de DH Nieuwsflits: een kort en bondig e-mail pamflet met de laatst informatie.

Ook in het sportaanbod is de club met de tijd meegegroeid: de jeugdcommissie van weleer organiseert nu als Your Turn allerlei spannende activiteiten voor leden van 12 en ouder. De dansafdelingen timmeren aan de weg op demogyades en gaan voor eigen publiek het (Regentes) theater in. Een nieuwe sport heeft zijn intrede gedaan: sinds 2009 heeft Die Haghe een afdeling Free-Running, een fraaie manier van bewegen die zijn oorsprong heeft op straat.

Ontwikkeling is vooral ook te verwachten op het gebied van wedstrijdturnen, niet in de laatste plaats vanwege de ….

Permanent ingerichte topsportturnhal

Al vele jaren een wens en in 2010 een feit: een turnhal met een topsportinrichting waarin selectie-leden kunnen trainen op een manier die bij hun ambities hoort. In samenwerking met 10 andere turnverenigingen in de regio, de gemeente Den Haag en Woningbouwvereniging Staedion is (niet zonder moeite) het plan voor een turnhal in Loosduinen tot uitvoering gekomen. Voor Die Haghe zal dit een ijkpunt zijn in haar bestaan. In de wetenschap dat er een nieuwe topsportaccommodatie turnen in het Zuiderpark gebouwd gaat worden, zal de (tijdelijke) hal in Loosduinen een stevige impuls geven aan het topturnen in Den Haag.

Tot slot: de toekomst

De C.G.V. Die Haghe heeft zich de afgelopen 85 jaar ingespannen om haar leden op een verantwoorde manier turn- en gymlessen te geven. Deze doelstelling is gebaseerd op vriendschap en wederzijds respect. Een principe dat in de toekomst zeker perspectief biedt.

Bas Steenks

Leo van 't Hof

cgv Die Haghe Overzicht