ALV 2020

 

Zaterdag 26 september jl. vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Een jaarlijkse vergadering waar de vereniging belangrijke besluiten neemt.

Tijdens deze ALV zijn o.m. het jaarverslag van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het nieuwe jaar goedgekeurd. Erelid Jan Raateland stelde voor om in het vervolg trainers op te voeren als (menselijk) kapitaal op de rekening.

Marian de Bruyn werd benoemd tot lid van verdienste om haar jarenlange inzet voor onze mooie vereniging!

Marinka Klaasen werd door het bestuur bedankt voor haar inzet en enthousiasme waarmee zij de afgelopen jaren de juryzaken heeft geregeld. Mede hierdoor konden onze selectieturnsters aan wedstrijden blijven meedoen.

Tenslotte ontving Hanna Cladder nog een bloemetje omdat zij vrijdag 25 september  was geslaagd voor haar KNGU trainersopleiding niveau 3. Hierdoor mag zij nu zelfstandig training geven.

 

Voor meer informatie en besluiten verwijzen wij u naar de onlangs ontvangen nieuwsbrief.

Die Haghe nieuws Overzicht