Lockdown per 15 december 2020

Waar vorige week al voor werd gewaarschuwd is nu dus een feit. Op de avond van 14 december kwam het heftige nieuws dat Nederland met ingang van dinsdag 15 december opnieuw in een harde lockdown is. Vijf weken lang, tot 19 januari 2021, is ons land grotendeels gesloten. Onder andere de gehele binnensport -met uitzondering van de topsport- is stilgelegd.

De leden van Die Haghe kunnen, in ieder geval tot 19 januari, geen gebruik maken van gymzalen, turnhallen en sporthallen. Een harde boodschap. Vanaf nu even geen lessen en trainingen, geen ontmoetingen, geen afsluiting voor de kerstvakantie. Plotseling helemaal niets!

Wij als sportvereniging willen proberen waar dat mogelijk is jullie toch zo goed mogelijk te bedienen. Wij denken dan aan de lockdown in het voorjaar, waar onze trainers volop alternatieve mogelijkheden hebben verzorgd om thuis te bewegen. De selectieleden met hele trainingsprogramma's, de recreanten met online lessen en challenges voor thuis. Waar Covid-19 de maatschappij uitdaagt willen wij van onze kant onszelf uitdagen om opnieuw manieren te vinden om als Die Haghe actie te bieden. 

Daar is (helaas) nog veel overleg en communicatie voor nodig. Voor iedereen komt deze lockdown als donderslag bij heldere hemel. Het bestuur van Die Haghe zowel als de trainers moeten zich beraden op de ontstane situatie en gaan zien of het ons opnieuw gaat lukken. De tijd tot de kerstvakantie is te kort om dingen georganiseerd te krijgen. In de komende weken horen jullie van ons wat wij mogelijk na de vakantie organiseren. Daarbij zullen wij weer een stevig beroep doen op de flexibiliteit en het doorzettingsvermogen van onze trainers en trainsters.

Het bestuur.

Corona Vragen Overzicht