Lockdown tot en met 2 maart

Het duurt lang! Man man wat duurt dat lang. De lockdown die was ingesteld tot 19 januari werd verlengd tot 2 februari en nu dus tot en met 2 maart. Zelfs de avondklok wordt, zo leerden wij vandaag, tot en met 2 maart verlengd. Dat heeft voor ons grote consequenties. Welke, lees meer.

·          In de eerste plaats natuurlijk: er zijn tot en met 2 maart geen reguliere lessen en trainingen. Alle vormen van binnensport zijn verboden. De wedstrijdselecties trainen op alle mogelijke manieren, maar de mogelijkheden zijn uiteraard zeer beperkt. Met alleen online oefeningen voor thuis en individuele conditietraining buiten hollen techniek en wedstrijdconditie achteruit. Bovendien willen wij allemaal natuurlijk weer echt aan de slag. We willen gymen, turnen, springen, bewegen. Zoals overal in de maatschappij intussen hoorbaar en voelbaar raken we aan het eind van ons geduld. Toch zullen we ons er helaas nog even in moeten schikken.

 

·          Wel hopen we op de nieuwe vormen van versoepeling, die het Kabinet heeft aangekondigd. Namelijk meerdere sectoren een beetje open. Dus ministers, alstublieft doe de binnensport een beetje open!!

 

·          De jubileumuitvoering en de reünie verschuiven we vooralsnog van het voorjaar naar het najaar. Lees het betreffende artikel op de nieuws-site.

 

·          De contributiekorting wordt uitgebreid. Lees het betreffende artikel op de nieuws-site.

 

 

Corona Vragen Overzicht