Meer contributiekorting

Door de coronapandemie kan Die Haghe nauwelijks activiteiten organiseren. Binnensport is niet toegestaan, dus onze lessen en trainingen gaan al een tijd niet door. Gelukkig kunnen wij, nu het weer beter is, voor de jeugd wel buiten een aantal activiteiten organiseren, zodat ze in beweging komen en elkaar zien. Het is wel een heel ander jaar dan iedereen zich had voorgesteld. Wij gaan ervan uit dat we na de zomer weer gewoon een volledig sportseizoen kunnen draaien. Daar verheugen we ons op.

Met het bestuur hebben wij geregeld overleg over manieren om de leden financieel tegemoet te komen, nu wij niet in staat zijn om lessen en trainingen door te laten gaan. Uiteraard gaan veel vaste lasten voor ons door, net zoals de bondsbijdragen. Maar doordat sommige verhuurders meewerken, waaronder de gemeente, hebben we minder kosten voor het inhuren van de gymzalen en sporthallen. Wel huren we nu weer sportvelden.
Alles tegen elkaar afwegende hebben we besloten om, na de korting van vorig kwartaal, de leden nog verder financieel tegemoet te komen. Die Haghe zal de basiscontributie van het tweede kwartaal van dit jaar niet innen. Veel ouders van recreatieleden zullen dus dit kwartaal geen contributie betalen. De ouders van selectieleden krijgen weer korting.


Indien je nog vragen hebt, kun je deze mailen naar: 
penningmeestercgvdiehaghe@gmail.com

Die Haghe nieuws Overzicht