Beƫindigen van het lidmaatschap

Het is mogelijk om (tussentijds) op te zeggen. Dit kan per kwartaal. De contributie wordt steeds tot het einde van het kwartaal geïncasseerd zodat aan het eind van het lidmaatschap geen verrekeningen plaats zullen vinden.

Het lidmaatschap kan je 4 keer per jaar opzeggen t.w. per 1 januari, 1 april, 1 juli (begin zomervakantie) en 1 oktober.

Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren volgens onderstaande tabel.

kwartaal Eindigt op Opzeggen nieuwe kwartaal uiterlijk op
1 31 maart 28 februari
2 30 juni 31 mei
3 30 september 31 augustus
4 31 december 30 november

Je kan je uitschrijven door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@cgvdiehaghe.nl.
Vermeld in jouw bericht de naam van het lid en voor welke les(sen) het lidmaatschap wordt opgezegd. Je bent pas uitgeschreven nadat je van de ledenadministratie een bevestiging  hebt ontvangen!
Heb je twee weken na het verzenden van jouw uitschrijving nog geen bevestiging ontvangen? Informeer dan bij de ledenadministratie. Door drukte kan het voorkomen dat er enige vertraging ontstaat in de verwerking. Wij vragen uw begrip hiervoor. De opzegdatum is de datum van ontvangst van jouw e-mail door de ledenadministratie.

Let op: Je kan jouw lidmaatschap alleen schriftelijk bij de ledenadministratie opzeggen. Een mededeling aan de train(st)er, mondeling en/of schriftelijk, is geen geldige opzegging ook al zegt de train(st)er toe deze door te sturen naar de ledenadministratie! Je blijft zelf verantwoordelijk voor het tijdig informeren van de ledenadministratie van jouw opzegging.

Bij niet tijdige uitschrijving is men voor het gehele volgende kwartaal contributie verschuldigd. Indien je dus per 1 januari wil uitschrijven moet jouw e-mail uiterlijk 30 november door de ledenadministratie zijn ontvangen. Als de e-mail dus nà 30 november wordt ontvangen loopt het lidmaatschap door tot 31 maart. Dat geldt ook als de train(st)er heeft toegezegd de opzegging naar de ledenadministratie door te sturen maar dat pas na 30 november doet!

De contributie wordt steeds tot het einde van het kwartaal in rekening gebracht. Er vindt dus achteraf geen restitutie plaats van niet gevolgde lessen, ook niet als je te laat hebt opgezegd en dus nog een volledig kwartaal lid bent.

Lidmaatschap Overzicht