Inning contributie, kortingsregeling en niet betalen

Hier vindt u meer informatie over de incassotermijnen, de kortingsregeling bij automatische incasso en het traject bij achterstallige betalingen.

De jaarcontributie wordt in drie termijnen geïncasseerd

   Rond 1 oktober; de contributie tot en met 31 december (37,5%)
   Rond 1 januari; de contributie tot en met 31 maart (27,5%)
   Rond 1 april; de contributie tot en met eind van het seizoen (35%).

Kortingsregeling bij automatische incasso € 5,-- per incasso

Indien een lid een machtiging tot automatische incasso afgeeft krijgt hij/zij een korting van € 5,-- per nota/incasso. Omdat de seizoenscontributie in drie termijnen wordt geïncasseerd ontvangt een lid dus per seizoen maximaal  
€ 15,-- korting op de seizoenscontributie.

Let op: De kortingsregeling geldt alleen wanneer onze administratie uiterlijk één maand vóór de nieuwe incassoronde (t.w. 1 oktober, 1 januari en 1 april) een geldige ondertekende machtiging heeft ontvangen.

Al afgegeven machtigingen blijven gelden tot het moment van intrekking van de machtiging.

Indien een incasso wordt gestorneerd zal nog eenmaal een incasso worden aangeboden. Als deze incasso ook wordt gestorneerd komt de korting voor die periode te vervallen en zal separaat € 5,-- in rekening worden gebracht.

Administratiekosten bij niet betalen van een nota

Ieder lid ontvangt drie keer per seizoen een nota voor de verschuldigde contributie. Deze dient binnen twee weken te worden overgemaakt indien geen machtiging is afgegeven dan wel als de incasso twee keer is gestorneerd. Bij de derde herinnering zal tevens € 5,-- herinnering- en administratiekosten in rekening worden gebracht.

Incassoregeling selectieleden

Per incassoronde (t.w. 1 oktober, 1 januari en 1 april) ontvangt een selectielid een nota voor de komende periode net zoals de recreatieleden. Indien een machtiging is afgegeven zal deze niet in een keer maar in drie maandelijkse termijnen worden geïnd. Voor de eerste periode is dat dus rond 1 oktober, 1 november en 1 december, voor de tweede periode is dat rond 1 januari, 1 februari en 1 maart en voor de derde en laatste periode rond 1 april, 1 mei en 1 juni. Als een incasso wordt gestorneerd zal nog een tweede poging worden gedaan. Mocht deze ook gestorneerd worden, komt de korting voor automatische incasso te vervallen en zal deze separaat alsnog in rekening worden gebracht. Per periode zal deze slechts eenmaal in rekening worden gebracht evenals de administratiekosten bij niet betalen van een nota.

Indien er geen machtiging is afgegeven dient de nota binnen de reguliere betaaltermijn van twee weken te worden voldaan.

Lidmaatschap Overzicht