Algemene ledenvergadering 25 september 2021

Logo

 

UITNODIGING

ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV)

zaterdag 25 september 2021

 

 Beste ouders, leden vanaf 14 jaar, trainers, leden van verdienste, ereleden, sterleden en donateurs van cgv Die Haghe, u wordt bij deze van harte uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering van cgv Die Haghe.

·         Wanneer: zaterdag 25 september 2021

·         Waar:  Hofstad Lyceum (Aula)

                     Colijnplein 9

2555 HA Den Haag

·         Aanvang: 10.30 uur

·         Inloop: 10.00 uur

·         Lunch: 12.00

Wij hopen op uw komst!

Namens het bestuur

 

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 25 SEPTEMBER 2021

Aanvullende agendapunten kunt u tot 19 september 2021 indienen via info@cgvdiehaghe.nl .

1.       Opening

2.       Vaststellen agenda

3.       Mededelingen

4.       Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 september 2020 *

5.       Jaarverslagen *:

a.       Bestuur

b.       Technische Commissie

c.       Activiteiten Commissie

d.       Materiaal Commissie

6.        Financiën:

a.       Jaarrekening boekjaar 2020-2021*

b.       Verslag kascommissie *

c.       Vaststellen jaarrekening 2020-2021

d.       Benoeming nieuwe kascommissie

e.       Vaststellen Begroting 2021-2022*

7.       Bestuursverkiezingen

8.       Vaststellen datum Algemene Leden Vergadering 2022

9.       Rondvraag

10.   Sluiting

 

 

(de inhoud van de met * aangegeven agendapunten kunt u  vanaf 15 september downloaden van onze website: www.cgvdiehaghe.nl.

 

Die Haghe nieuws Overzicht