Uitnodiging Algemene ledenvergadering 2023

Beste leden, ouders van jeugdleden, Ereleden en Leden van verdienste, donateurs en trainers van c.g.v. Die Haghe,

Graag nodigen wij je uit voor onze Algemene ledenvergadering 

  • Datum: zaterdag 14 oktober 2023
  • Tijd: 10:30 - 12: 00 uur (inloop 10:00 uur)
  • Locatie: nog niet bekend

Tijdens deze vergadering zullen we belangrijke zaken bespreken en beslissingen nemen die van invloed zijn op onze vereniging. Wij hopen op je aanwezigheid en betrokkenheid bij deze bijeenkomst. We verzoeken je vriendelijk om je vooraf aan te melden, via een e-mail aan voorzitter@cgvdiehaghe.nl. De voorlopige agenda vind je onder "lees meer". Tot uiterlijk 6 oktober kunnen agendapunten worden aangedragen. Bij de agenda horende stukken zullen vanaf 7 oktober op de website te vinden zijn onder https://www.cgvdiehaghe.nl/index.php?page=139&sid=1

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.

 

Agenda ALV 14 oktober 2023

 

1.            Opening

2.            Vaststellen agenda

3.            Mededelingen

4.            Notulen van de Algemene ledenvergadering van 24 september 2022

5.            Jaarverslagen:

a. Bestuur

b. Technische Commissie

c. Activiteiten Commissie

d. Materiaal Commissie

e. Begeleidingsteam

f. Opleidingsteam

g. Juryzaken

6.            Financiën:

a. Jaarrekening boekjaar 2022-2023

b. Verslag kascommissie

c. Benoeming nieuwe kascommissie

d. Contributie 2023-2024

e. Begroting 2023-2024

7.            Bestuursverkiezingen

8.            Vaststellen datum Algemene ledenvergadering 2024

9.            Rondvraag

10.          Sluiting

Die Haghe nieuws Overzicht