Uitnodiging Algemene ledenvergadering 2023

Graag wijzen wij je nogmaals op de Algemene ledenvergadering op zaterdag 14 oktober. Deze ALV wordt gehouden van 10:30-12:00 op de Sportcampus Zuiderpark. De formele uitnodiging vind je onder "lees meer". Vergeet niet je vooraf aan te melden wanneer je deel wil nemen.

Algemene ledenvergadering 

  • Datum: zaterdag 14 oktober 2023
  • Tijd: 10:30 - 12: 00 uur (inloop 10:00 uur)
  • Locatie: Sportcampus Zuiderpark, Mr P. Droogleever Fortuynweg 22, 2533 SR Den Haag 

Tijdens deze vergadering zullen we belangrijke zaken bespreken en beslissingen nemen die van invloed zijn op onze vereniging. Wij hopen op je aanwezigheid en betrokkenheid bij deze bijeenkomst. We verzoeken je vriendelijk om je vooraf aan te melden, via een e-mail aan voorzitter@cgvdiehaghe.nl. De voorlopige agenda vind je onder "lees meer". Bij de agenda horende stukken kun je vinden op de website onder Openbare documenten

Agenda

1.            Opening

2.            Vaststellen agenda

3.            Mededelingen

4.            Notulen van de Algemene ledenvergadering van 24 september 2022

5.            Jaarverslagen:

a. Bestuur

b. Technische Commissie

c. Activiteiten Commissie

d. Materiaal Commissie

e. Begeleidingsteam

f. Opleidingsteam

g. Juryzaken

6.            Financiën:

a. Jaarrekening boekjaar 2022-2023

b. Verslag kascommissie

c. Benoeming nieuwe kascommissie

d. Contributie 2023-2024

e. Begroting 2023-2024

7.            Bestuursverkiezingen

8.            Vaststellen datum Algemene ledenvergadering 2024

9.            Rondvraag

10.          Sluiting

Die Haghe nieuws Overzicht