Contributie

Hier vindt u meer informatie over het inschrijfgeld en de contributie van het seizoen 2023-2024.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 5,-- per lid. Dit bedrag wordt bij de eerste incasso van de contributie opgeteld en geïnd.

Contributie recreatie turnen & springturnen 2023-2024.

Leeftijd BASIS 1 uur per week per seizoen Extra uren per week (structureel) per 15 minuten per seizoen
Ouder & kind (per 0,75 uur) € 169,75 -
Peuter (per 0,75 uur) € 169,75 -
Kleuter € 197,80 € 28,00
6 jaar en ouder € 216,25 € 28,00

Rekenvoorbeeld:
Een lid van 6 jaar dat 1,5 uur per week turnt, betaald dus:
€ 216,25 + 2 * € 28,00 = € 272,25 per seizoen.
Dit geldt alleen als de les zelf 1,5 uur duurt en niet bij 2 lessen in de week.

Korting bij gebruik automatische incasso

Indien u gebruik maakt van een automatische incasso krijgt u per incasso
€ 5,-- korting. Dit betekent dus een korting van maximaal € 15,-- per seizoen.

Contributie selectie turnen

Dames, Heren & Selectie springturnen 2023-2024. 

Als basis voor de berekening van de contributie voor selectiegroepen geldt de contributie van de recreatie voor 6 jaar en ouder, te weten € 216,25 per seizoen.

Indien u gebruik maakt van een automatische incasso krijgt u per incasso
€ 5,-- korting. Dit betekent dus een korting van maximaal € 15,-- per seizoen.

 

Daarnaast  is een opslag verschuldigd, gebaseerd op het aantal trainingsuren per week per selectiegroep. Voor 2023-2024 is deze opslag bepaald op
€ 98,10 per uur per seizoen.

Let op: Het vaste aantal uren per week van de trainingsgroep is leidend voor de berekening van de contributie en niet die van het individuele lid.

Selectie   

trainingsuren

per week

Basis-

contributie

opslag

Totale

contributie

 

       
Jongtalenten/Instap  4 € 216,25 € 392,40 € 608,65
3e/4e divisie middenbouw   6 € 216,25 € 588,60 € 804,85
5e divisie middenbouw   5,5 € 216,25 € 539,55 € 755,80
3e/4e/5e divisie bovenbouw   6 € 216,25 € 588,60 € 804,85
         
Springturnen 3 € 216,25 € 294,30 € 510,55
         

Naast de contributie zullen er extra kosten in rekening worden gebracht voor de volgende zaken:

  • Huur trainingspak. Bij vermissing van het trainingspak zullen de kosten hiervan wel in rekening worden gebracht.
  • Wedstrijdgeld per bondswedstrijd (KNGU), € 25,-- per wedstrijd.
  • Wedstrijdgelden voor wedstrijden buiten KNGU-verband. Deze kosten zijn per wedstrijd verschillend en zijn onder andere afhankelijk van het inschrijfgeld, kosten begeleiding door trainers/coaches, kosten voor juryleden voor zover deze niet of door derden worden vergoed e.d..

De betaalde wedstrijdgelden zijn o.a. ter dekking van de inschrijfkosten, kosten begeleiding trainer(s)/coach(es) en kosten juryleden voor zover deze niet door de KNGU of door derden worden vergoed.

De huur van het trainingspak en de kosten van het wedstrijdpaspoort zullen bij de eerste contributienota van het seizoen in rekening worden gebracht.

Het trainingspak krijgt de turnster mee in bruikleen en dient bij iedere wedstrijd schoon en netjes te zijn om te worden gedragen. Aan het eind van het seizoen dient het ook weer schoon en netjes te worden ingeleverd.

Let op: voor inning van contributie bij de selectie geldt een afwijkende incassoregeling. Zie onder "Inning contributie, kortingsregeling en niet betalen".

Downloads:

Lidmaatschap Overzicht