Privacyverklaring en cookieverklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Op die datum wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. De AVG vervangt in Nederland de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De AVG heeft onder meer tot gevolg dat we niet zonder doel persoonsgegevens mogen bewaren. Ook moeten we heel zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens
Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een (redelijkerwijs) identificeerbare natuurlijke persoon moeten als persoonsgegevens worden beschouwd. Voorbeelden: n.a.w. gegevens, telefoonnummers, leeftijd, leslocatie, BSN nummer, foto’s, vrijwilligersvergoeding, etc.

Waarom de AVG
Eén filmpje zegt meer dan duizend woorden. Kijk maar eens naar: https://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I

De AGV heeft gevolgen voor cgv Die Haghe
De AVG geldt voor elke organisatie in de EU, ook voor verenigingen en dus ook voor cgv Die Haghe.Vanuit het bestuur heeft cgv die Haghe daarom verschillende maatregelen genomen in het kader van de AVG. Zo is er inmiddels een verwerkingsregister bij cgv Die Haghe, waarin we bijhouden waar bij cgv die Haghe persoonsgegevens vastleggen. We hebben een risicoanalyse en we hebben verwerkers overeenkomsten met verschillende leveranciers. Deze kunnen ook zijn afgedekt door algemene voorwaarden van een leverancier of nog in onderzoek zijn. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor de gegevens van onze leden bij die bij de KNGU liggen, waarbij de NOC/NSF onderzoekt of dit laatste voldoende juridisch is afgedekt of dat er aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Bovendien hebben we via een flyer onze vrijwilligers en trainers voorgelicht over hoe om te gaan met persooonsgegevens.

Privacyverklaring
Ook hebben we een privacyverklaring opgesteld. Hierin staat hoe we omgaan met de privacygegevens van onze leden, vrijwilligers, sponsoren en andere relaties. De privacyverklaring vind je in de bijlage. Door nieuwe ontwikkelingen, inzichten en risico inschattingen, kan de verklaring in de loop van de tijd wijzigen. We adviseren je dan ook deze verklaring regelmatig te bekijken voor wijzigingen.

Cookies en vergelijkbare technieken
Wij gebruiken functionele cookies voor een goede werking van de website van cgv Die Haghe. Op de website staat verder een "venster" naar de Facebook bladzijde van cgv Die Haghe. In dit "venster" werkt programmatuur die van Facebook zelf afkomstig is. Deze programmatuur plaatst ook cookies. Wij hebben geen invloed op deze cookies. Leest u de privacyverklaring van Facebook als u wilt weten wat Facebook met persoonsgegevens doet, die zij via deze cookies verwerven. In de helpfunctie van uw browser staat informatie hoe u cookies kan verwijderen en kan uitschakelen.

Downloads:

Lidmaatschap Overzicht