Contributie

Tijdens de algemene ledenvergadering van 21 september 2019 zijn de contributies voor het seizoen 2019-2020 vastgesteld.

Hieronder vindt u meer informatie over het inschrijfgeld en de contributie.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 5,-- per lid. Dit bedrag wordt bij de eerste incasso van de contributie opgeteld en geïnd.

Contributie recreatie turnen & springturnen 2019-2020

Leeftijd BASIS 1 uur per week per seizoen Extra uren per week (structureel) per 15 minuten per seizoen
Ouder & kind (per 0,75 uur) € 149,75 -
Peuter (per 0,75 uur) € 149,75 -
Kleuter € 174,50 € 24,75
6 jaar en ouder € 190,75 € 24,75

Rekenvoorbeeld:
Een lid van 6 jaar dat 1,5 uur per week turnt, betaald dus:
€ 190,75 + 2 * € 24,75 = € 240,25 per seizoen.
Dit geldt alleen als de les zelf 1,5 uur duurt en niet bij 2 lessen in de week.

Korting bij gebruik automatische incasso

Indien u gebruik maakt van een automatische incasso krijgt u per incasso
€ 5,-- korting. Dit betekent dus een korting van maximaal € 15,-- per seizoen.

Contributie selectie turnen

Dames & Selectie springturnen 2019-2020

Als basis voor de berekening van de contributie voor selectiegroepen geldt de contributie van de recreatie voor 6 jaar en ouder, te weten € 190,75 per seizoen.

Indien u gebruik maakt van een automatische incasso krijgt u per incasso
€ 5,-- korting. Dit betekent dus een korting van maximaal € 15,-- per seizoen.

 

Daarnaast  is een opslag verschuldigd, gebaseerd op het aantal trainingsuren per week per selectiegroep. Voor 2019-2020 is deze opslag bepaald op
€ 87,00 per uur.

Let op: Het aantal uren per week per selectiegroep is leidend voor de berekening van de contributie en niet die van het individuele lid.

Rekenvoorbeeld: Als de selectiegroep standaard vijf uur per week traint, dan is de contributie voor het hele seizoen (exclusief de korting voor automatische incasso) € 190,75 + (5 * € 87,--) = € 625,75 per seizoen.

Naast de contributie zullen er extra kosten in rekening worden gebracht voor de volgende zaken:

  • Huur trainingspak en wedstrijdpakje € 50,-- per seizoen.  Bij vermissing van het wedstrijdpakje en/of traininspak zullen de kosten hiervan in rekening worden gebracht.
  • Wedstrijdpaspoort € 5,-- per seizoen.
  • Wedstrijdgeld € 25,-- per bondswedstrijd (KNGU).
  • Wedstrijdgelden voor wedstrijden buiten KNGU-verband. Deze kosten zijn per wedstrijd verschillend en zijn onder andere afhankelijk van het inschrijfgeld, kosten begeleiding door trainers/coaches, kosten voor juryleden voor zover deze niet of door derden worden vergoed e.d..

De kosten per wedstrijd zijn o.a. ter dekking van de inschrijfkosten, kosten begeleiding trainer(s)/coach(es) en kosten juryleden voor zover deze niet door de KNGU of door derden worden vergoed.

De huur van het trainingspak en het wedstrijdpakje en de kosten van het wedstrijdpaspoort zullen bij de eerste contributienota van het seizoen in rekening worden gebracht.

Het trainingspak krijgt de turnster mee in bruikleen en dient bij iedere wedstrijd schoon en netjes te zijn om te worden gedragen. Aan het eind van het seizoen dient het ook weer schoon en netjes te worden ingeleverd. Het wedstrijdpakje krijgt de turnster voor iedere wedstrijd mee en dient na de wedstrijd weer te worden ingeleverd zodat deze gewassen kan worden voor de volgende wedstrijd.

Let op: voor inning van contributie bij de selectie geldt een afwijkende incassoregeling. Zie onder "Inning contributie, kortingsregeling en niet betalen".

Contributie sportfit 2019-2020

Alle leeftijden per seizoen € 201,--

Downloads:

Lidmaatschap Overzicht